De geschiedenis van de Stichting SHDJ

8 oktober, 2013

Geschiedenis SHDJ

De geschiedenis van de stichting gaat terug tot het middeleeuwse Heilige-Geestzusterhuis. Dit werd rond 1390 gesticht door de vooraanstaande Delftenaar ( ... )

Ondersteuning van het werk van de Stichting SHDJ

8 oktober, 2013

shdj-7

Als u het werk van de Stichting SHDJ financieel wilt ondersteunen, kunt u een donatie doen of bijvoorbeeld de Stichting ( ... )

Beleidsplan en doelstelling

8 oktober, 2013

shdj-1

Algemeen

De stichting SHDJ is een vermogensfonds met als doelstelling financiële steun te verlenen aan sociale en culturele instellingen die ( ... )

Bestuur

8 oktober, 2013

Logo-SHDJ-Meisjeshuis

Dr. F.H.M. Mischgofsky (Voorzitter)
Mr. Th.J.H. Dröge (Secretaris)
Ir.T.A. Fransen (Penningmeester)
Ir. E.I. Bijleveld-van der Hoeven
Mr. L. Boersma
Ing. ( ... )

Resultaten 2021

8 oktober, 2013

shdj-2

Onderstaand de volgende overzichten:

  • aantal behandelde aanvragen;
  • verstrekte bedragen per categorie;
  • begroting en budget fondsen;
  • Staat van baten en lasten.
( ... )