Welkom bij de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd “Het Meisjeshuis”.

8 oktober, 2013

Meisjeshuis Delft

Sinds 1954 verlenen wij steun aan sociale en culturele projecten die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren. ( ... )

De geschiedenis van de Stichting SHDJ

8 oktober, 2013

Geschiedenis SHDJ

De geschiedenis van de stichting gaat terug tot het middeleeuwse Heilige-Geestzusterhuis. Dit werd rond 1390 gesticht door de vooraanstaande Delftenaar ( ... )

Ondersteuning van het werk van de Stichting SHDJ

8 oktober, 2013

shdj-7

Als u het werk van de Stichting SHDJ financieel wilt ondersteunen, kunt u een donatie doen of bijvoorbeeld de Stichting ( ... )

Beleidsplan en doelstelling

8 oktober, 2013

shdj-1

Algemeen

De stichting SHDJ is een vermogensfonds met als doelstelling financiële steun te verlenen aan sociale en culturele instellingen die ( ... )

Bestuur

8 oktober, 2013

Logo-SHDJ-Meisjeshuis

Dr. F.H.M. Mischgofsky (Voorzitter)
Mr. Th.J.H. Dröge (Secretaris)
Ir.T.A. Fransen (Penningmeester)
Ir. E.I. Bijleveld-van der Hoeven
Mr. L. Boersma
Ing. ( ... )

Resultaten 2021

8 oktober, 2013

shdj-2

Onderstaand de volgende overzichten:

  • aantal behandelde aanvragen;
  • verstrekte bedragen per categorie;
  • begroting en budget fondsen;
  • Staat van baten en lasten.
( ... )

Voorwaarden

8 oktober, 2013

shdj-meisje-kleding

Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd:

  • Alleen steun aan op jongeren tot 25 jaar gerichte
( ... )

Aanvraag

7 oktober, 2013

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via het formulier op deze website. Wij verzoeken u deze in te vullen ( ... )

Evaluatie van projecten

7 oktober, 2013

Het bestuur van SHDJ vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren. Daarom is het verplicht om, na afloop van het ( ... )

Gesubsideerde Projecten

6 oktober, 2013

shdj-4

Instellingen waarvan de aanvraag in 2020 is toegewezen: 

Dancin’Delft Dansfestival 2020
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek Sprookjes van G
Theater de
( ... )

Contact

5 oktober, 2013

57829

Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren
T.a.v. dhr. A.L.M.Spanjaard , administrateur-rentmeester
Postbus 386
2600AJ Delft

info@shdj.nl

Privacybeleid

Download hier ons ( ... )