Bestuur

Logo-SHDJ-Meisjeshuis

Dr. F.H.M. Mischgofsky (Voorzitter)
Mr. Th.J.H. Dröge (Secretaris)
Ir.T.A. Fransen (Penningmeester)
Ir. E.I. Bijleveld-van der Hoeven
Mr. L. Boersma
Ing. P. Naaborg

  • De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. De enige betaalde functie is die van administrateur-rentmeester.
  • De stichting SHDJ is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 41145055.
  • Het RSIN van de Stichting is 003804276.
  • De belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

De administrateur – rentmeester is de heer A.L.M. Spanjaard.