Resultaten 2017

8 oktober, 2013

shdj-2

 

Aantal behandelde aanvragen

2013

2014 2015 2016

2017

buurt-/jeugdwerk

2

2

6

2

16

cultuur

13

18 11 8

10

gehandicapten

3

2 4 2

1

gemeentelijke instellingen.

6

2 6 4

2

maatschappelijke instellingen

9

10 10 9

17

muziek-/ showverenigingen.

5

7 7 7

9

overige

6

7 5 5

6

scholen/ studenten

19

17 16 10

19

sportverenigingen

7

11 9 6

2

Eindtotaal

70

76 74 53

82

 

Verstrekt per categorie

2013 2014 2015 2016 2017
buurt-/jeugdwerk

10.300

6.500 9.920 3.100

42.480

cultuur

29.200

27.500 37.375 11.500

25.250

gehandicapten

3.200

4.000 8.500 750

650

gemeentelijke instellingen.

11.100

1.000 5.290 7.600

4.500

maatschappelijke instellingen

15.981

11.500 19.482 63.840 67.800
muziek-/ showverenigingen.

17.000

6.800 13.500

13.200

16.900

overige

3.000

3.832 2.865 0

5.862

scholen/ studenten

59.708

44.643 62.110 52.304

66.430

sportverenigingen

13.936

32.610 11.884 18.202

5.980

Eindtotaal

163.425 138.385 170.926 170.496 235.852

Vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)

Raming inkomsten         2018 2017
Opbrengst effecten 335.000           335.000
Koersresultaat effecten 0 0
Interest 86.500 92.000
Pacht en huren 17.500 16.000
Totaal inkomsten 439.000 443.500
Raming uitgaven:
(algemene)Kosten 95.500 108.000
Inflatiecorrectie op het vermogen 55.000 75.000
budget fonds uitkeringen 245.225 221.425
budget fonds cultuur 43.275 39.075
Totaal uitgaven: 439.000
443.500
Saldo 0 0

 

Staat van baten en lasten 2016 (x € 1,00)

Baten 2017 2016
Opbrengst effecten 348.769 363.308
Koersresultaat effecten 546.058 309.356
Interest 86.586 86.213
Pacht, huren en overige inkomsten 21.667 16.130
Totaal 1.003.080 775.007
Lasten
Algemene kosten 95.106 97.560
zakelijke lasten onroerend goed 1.296 1.287
incidentele last 0 0
Totaal 96.402 98.847
Saldo  906.678 676.160