Resultaten 2020

8 oktober, 2013

shdj-2

Onderstaand de volgende overzichten:

  • aantal behandelde aanvragen;
  • verstrekte bedragen per categorie;
  • begroting en budget fondsen;
  • Staat van baten en lasten.

aantal behandelde aanvragen;

jaar 2016 2017 2018 2019 2020
buurt-/jeugdwerk 2 14 4 2 3
cultuur 9 11 12 8 0
gehandicapten 2 1 2 2 2
gemeentelijke instellingen. 5 3 2 2 1
maatschappelijke instellingen 9 17 7 9 16
muziek-/ showverenigingen. 5 8 8 15 14
overige 5 7 5 5 2
scholen/ studenten 10 19 15 17 16
sportverenigingen 6 2 7 6 5
Eindtotaal 53 82 62 66 59

Verstrekte bedragen per categorie

jaar 2016 2017 2018 2019 2020
buurt-/jeugdwerk 3.100 34.980 9.095 6.000 14.000
cultuur 14.200 26.150 42.466 5.750  
gehandicapten 750 650 10.650 8.000 800
gemeentelijke instellingen. 7.600 4.500 12.000 2.835 4.400
maatschappelijke instellingen 63.840 67.800 21.000 36.250 55.820
muziek-/ showverenigingen. 10.500 16.000 8.575 33.750 26.973
overige 0 8.362 6.000 3.412 700
scholen/ studenten 52.304 71.430 45.155 49.384 64.727
sportverenigingen 18.202 5.980 21.885 20.000 4.500
Eindtotaal 170.496 235.852 176.826 165.381 171.919

Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)

Baten 2021
Opbrengst effecten 269.000
Koersresultaat effecten PM
Interest 48.890
Pacht, huren en overige inkomsten 13.500
Totaal 331.390
lasten  
Algemene kosten 97.100
Inflatiecorrectie op het vermogen 0
Budget fonds Uitkeringen 199.000
Budget fonds Cultuur 35.000
Totaal 331.100
   
Saldo  290

Staat van baten en lasten (x € 1,00)

Baten 2019 2020
Opbrengst effecten 377.876 272.397
Koersresultaat effecten 1.502.028 123.627
Interest 51.356 50.141
Pacht, huren en overige inkomsten 19.079 13.966
Totaal 1.950.339 460.131
Lasten    
Algemene kosten 93.699 98.790
zakelijke lasten onroerend goed 1.276 1.152
incidentele last 0 0
Totaal 96.402 99.942
     
Saldo  1.855.364 360.189

Het verplichte formulier m.b.t. de informatieverstrekking kunt u hier downloaden.