Resultaten 2018

8 oktober, 2013

shdj-2

Onderstaand de volgende overzichten:

  • aantal behandelde aanvragen;
  • verstrekte bedragen per categorie;
  • begroting en budget fondsen;
  • Staat van baten en lasten.
Aantal behandelde aanvragen

2014

2015 2016 2017

2018

buurt-/jeugdwerk 2 6 2 16 4
cultuur 18 11 8 10 11
gehandicapten 2 4 2 1 2
gemeentelijke instellingen. 2 6 4 2 2
maatschappelijke instellingen 10 10 9 17 7
muziek-/ showverenigingen. 7 7 7 9 8
overige 7 5 5 6 6
scholen/ studenten 17 16 10 19 15
sportverenigingen 11 9 6 2 7
Eindtotaal

76

74 53 82

62

 

Verstrekt per categorie

2014 2015 2016 2017 2018
buurt-/jeugdwerk 6.500 4.920 3.100

34.980

9.095

cultuur 27.500 39.875 14.200

26.150

39.966

gehandicapten 4.000 8.500 750

650

10.650

gemeentelijke instellingen. 1.000 5.290 7.600

4.500

12.000

maatschappelijke instellingen 11.500 24.482 63.840 67.800 21.000
muziek-/ showverenigingen. 6.800 11.000

10.500

16.000

8.575

overige 3.832 2.865 0

8.362

8.500

scholen/ studenten 44.643 62.110 52.304

71.430

45.155

sportverenigingen 32.610 11.884 18.202

5.980

21.885

Eindtotaal

138.385 170.926 170.496 235.852  176.286

Begroting en vastgesteld budget voor de fondsen (x € 1,00)

Baten 2019
Opbrengst effecten 340.000
Koersresultaat effecten PM
Interest 51.250
Pacht, huren en overige inkomsten 14.000
Totaal 405.250
lasten
Algemene kosten 95.000
Inflatiecorrectie op het vermogen 101.000
Budget fonds Uitkeringen 177.862
Budget fonds Cultuur 31.388
Totaal 405.250
Saldo  0

Staat van baten en lasten 2016 (x € 1,00)

Baten 2018 2017
Opbrengst effecten 346.906 348.769
Koersresultaat effecten -696.374 546.058
Interest 52.171 86.586
Pacht, huren en overige inkomsten 72.673 21.667
Totaal -224.624 1.003.080
Lasten
Algemene kosten 100.768 95.106
zakelijke lasten onroerend goed 1.334 1.296
incidentele last 0 0
Totaal 102.102 96.402
Saldo  -326.726 906.678