Welkom bij de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd “Het Meisjeshuis”.

Meisjeshuis Delft

Sinds 1954 verlenen wij steun aan sociale en culturele projecten die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren. Het bestuur van de Stichting SHDJ wordt ondersteund door een administrateur-rentmeester. De Stichting SHDJ beheert het vermogen dat werd gevormd door het inbrengen van de bezittingen van het voormalige weeshuis “Het Meisjeshuis”