Voorwaarden

shdj-meisje-kleding

Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd:

  • Alleen steun aan op jongeren tot 25 jaar gerichte projecten in Delft;
  • Bij voorkeur projecten die de toekomstkansen van kansarme(re) jongeren verbeteren;
  • Alleen steun aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk;
  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen;
  • Het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers;
  • De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro;
  • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden;
  • Stichting SHDJ biedt geen steun aan individuele personen;
  • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht.

Als uw aanvraag niet aan de onze regels en voorwaarden voldoet, kunt u wellicht terecht bij een andere Delftse fondsen. Hierbij de link naar de de website van de gezamenlijke fondsen: website Delftse Fondsen

Het is voor SHDJ geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kunt u bij de Administrateur – rentmeester het logo in verschillende formats opvragen of van de site downloaden.