Evaluatie van projecten

Het bestuur van SHDJ vindt het belangrijk ondersteunde projecten te evalueren. Daarom is het verplicht om, na afloop van het project, ons evaluatieformulier in te vullen en aan ons te zenden. De evaluatie vindt plaats op hoofdlijnen en is bedoeld als leerinstrument voor u als aanvrager en voor onze stichting. Informatie uit evaluaties is immers een belangrijke basis voor voortzetting of juist verandering van activiteiten in de toekomst. Ook een minder geslaagd initiatief is daarmee vooral een leerervaring, geen mislukking waaraan financiële consequenties worden verbonden. Het is niet nodig om bij het ingevulde evaluatieformulier ook nog een inhoudelijk verslag te zenden. Mogelijk nemen wij tijdens of na de uitvoering contact met u op om een en ander met u te bespreken. Het evaluatieformulier kunt u downloaden door onderstaande link te gebruiken.

Naast het ingevulde evaluatieformulier ontvangen wij gaarne de financiële verantwoording van het project, waaronder de kostenopgave en de toegezegde/ontvangen bijdragen van de deelnemende fondsen.

Het is voor SHDJ geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u het logo in verschillende formats hier downloaden van de site.

Download het evaluatieformulier in word

Het ingevulde formulier kan via de post of e-mail verstuurd worden. Bij voorkeur via  het emailadres info@shdj.nl.